Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel jazykových kurzů –
Jan Hebnar
Havlíčkova 594
76701 Kroměříž
IČO 01142968
Účastník kurzu – Klient, který se na kurz registruje na stránkách www.cinstinanaplno.cz.

2. Registrace

Registrací se rozumí odeslání přihlašovacích údajů prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webu www.cinstinanaplno.cz.

3. Rezervace a zakoupení kurzu

Zakoupení kurzu je možné na webu www.cinstinanaplno.cz výběrem kurzu a termínu přes tlačítko Přihlásit se, řádným vyplněním registračního formulářů. Kurz musí být zaplacen do 2 dnů od přihlášení dle instrukcí podle zaslaného emailu.

Zakoupením kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami. Po úhradě a přihlášení dostane klient e-mailem potvrzení.

4. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

5. Platební metody

Klient hradí kurz po přihlášení bankovním převodem, na základě vygenerovaných údajů, které mu po přihlášení přicházejí emailem.

6. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu e-mailem zaslaným na adresu info@cinstinanaplno.cz. Po potvrzení storna je klientovi doručena částka snížená o storno.

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

  • 30 a více kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
  • 14 a více kalendářních dní: 50 % z ceny kurzu
  • méně než 4 kalendářní dny: 100 % z ceny kurzu

7. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

8. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků, a to nejpozději 3 dny před konáním kurzu. Minimální počet účastníků je stanoven pro každý kurz na pět. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu.

9. Ochrana osobních údajů

Registrací na www.cinstinanaplno.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený níže.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, přímení, telefonní číslo, e-mail a fakturační údaje.

Fyzická osoba Jan Hebnar je oprávněna osobní údaje využívat pro statistické účely a k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových produktech, prezentacích a jazykových kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

10. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní účastníky.
Bez předchozího souhlasu lektorů www.cinstinanaplno.cz je zakázáno pořizovat video- nebo audiozáznamy přednášek.
V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

11. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo lektorovi nebo zástupci www.cinstinanaplno.cz, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně emailem na adresu info@cinstinanaplno.cz. Reklamace bude vyřizována individuálně.

12. Odpovědnost

Klienti se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků.

Účastnici mladší 15ti let se mohou kurzu zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů.